loader image

חשבונאות

למי שמספרים, מתמטיקה וחשבון הולכים לה בכיף:)

רכזת המגמה: מיכל טאוב 0527601714
תעודת מנהלת חשבונות סוג 1+2 של משרד הכלכלה . אפשרות להתקבל ללימודי תואר בראיית חשבון ,חשבות שכר , ויעוץ מס.

ומאפשרים התמקצעות בייעוץ מס, בחשבות שכר ובהנהלת חשבונות סוג 3 וכן במקצועות אקדמיים כגון כלכלה, מנהל עסקים וראיית חשבון.

בעידן המודרני יש חשיבות רבה להבנת ההתנהלות הכלכלית, ומאחר שהשנים האחרונות לוו בהתפתחות וצמיחה כלכלית של המשק, הפך מקצוע הנהלת חשבונות לאחד המבוקשים והאטרקטיביים במשק הישראלי. מנהל חשבונות הפך להיות אחד התפקידים החשובים והיציבים בהיררכיה הארגונית, בנוסף לשכר הגבוה, המעיד על חשיבות המקצוע בארגון.

הבוגרים ישתלבו בשוק העבודה העסקי במגוון תפקידים חשבונאיים, ולכן מגמה זו מקנה סביבה חינוכית מאתגרת, שתאפשר לרכוש תעודת מקצוע מבוקשת בתחום וידע בתחומי הכלכלה, הניהול והחשבונאות. היא גם חושפת את רזי ההתנהלות הכספית של ארגונים כלכליים, ציבוריים וחברתיים.

הלימודים מאפשרים להמשיך להתמקצע במקצועות מבוקשים כגון: ייעוץ מס, חשבות שכר והנהלת חשבונות, ובמקצועות אקדמיים כגון: כלכלה, מנהל עסקים וראיית חשבון.

הלימודים הם אינטגרטיביים ומשלבים בין ידע מקצועי מתקדם בחשבונאות לבין ידע שימושי מתחומים נוספים כגון: כלכלה, ניהול, בנקאות, תמחיר, מימון ושוק ההון, מסחר, דיני עבודה וזכויות העובד, מס הכנסה  חובות אזרחיות ויישומי מחשב מתקדמים בתחום החשבונאות.

הבוגרים זכאים לקבל סיווג מקצועי – סוג 2 בהנהלת חשבונות. הסיווג מאפשר להם להשתלב כחשבונאים בארגונים שונים, או להמשיך בלימודי המשך על תיכוניים לקראת קבלת תואר בחשבונאות וחשבות שכר מטעם משרד החינוך, המוכר על ידי משרד התמ״ת – סוג 3 בחשבונאות. כמו כן הבוגרים יוכלו להמשיך את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה.