loader image

ניהול משאבי אנוש

אם את מנהלת מגיל 0 את כל מי שנמצא מסביב...

רכזת המגמה: רבקה שפירא: 0548412100

הלימודים במגמת ניהול עסקי עם התמחות במשאבי אנוש מקנים כלים לעיצוב הכישורים הניהוליים ומאפשרים השתלבות בארגונים פרטיים וציבוריים.

המגמה מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה, סקרנות, כושר התמדה ואחריות אישית, המתעניינים בתחום הניהול.

רכישת ידע מקצועי בניהול משאבי אנוש הכרחית בתפקידים ניהוליים ובהתנהלות אישית בארגונים. הלמידה נעשית באמצעות חקר, תוך התמחות בארגונים עסקיים וציבוריים.

לגורם האנושי יש מקום מרכזי בארגונים הפועלים בסביבה משתנה, כך שניהול עובדים דורש פיתוח של כישורים ניהוליים וצבירת ידע בתחומים ארגוניים שונים.

ניהול משאבי אנוש – תחום הליבה של המגמה עוסק בהתוויית התנהלות שוטפת של טיפול במשאב האנושי בארגון. התלמידים נחשפים לנושאים כגון: גיוס עובדים, הדרכת עובדים, הערכת עובדים, רווחת עובדים, שכר ותגמולים, דרכים להעלאת מוטיבציה, פרישת עובדים וניהול המשאב האנושי בסביבה טכנולוגית משתנה.

יחסי עבודה – הבנת המשמעות של מערכת היחסים בין העובד למעביד. התלמידים יעסקו בחוקים המסדירים את הקשרים בין הצדדים, בתהליכי המשא ומתן במישור האישי והקיבוצי, בהתארגנות העובדים והמעבידים במצב של סכסוך עבודה. כמו כן, הם יכירו את חוקי העבודה, זכויות העובדים, יחסי העבודה במשק באמצעות ארגוני עובדים ואיגודי מעסיקים.

תרבות ארגונית – רכישת כלים להבנת התרבות הארגונית, להכרת הערכים, להכרת נורמות הארגון, להבנת רוח הארגון ולהשפעות התרבותיות והסביבתיות על ערכי הארגון. הכלים הללו, יתרמו להשתלבות מוצלחת בארגון ולהזדהות עם מטרות הארגון.

תכתובת עסקית – התכתובת העסקית היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית. היא נועדה ליצור קשרים עם לקוחות ועם מקבלי שירות.

הבוגרים יקבלו סיווג מקצועי  – סוג 2  במזכירות, ויוכלו להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג ובמוסדות להשכלה גבוהה, בתארי ניהול  גיוס עובדים ומשאבי אנוש.