loader image

חזון בית הספר

כדי להמריא גבוה, חייבים להציב מטרות!!!

  • חטיבה ותיכון תורני דרכי נועם –הוקם במטרה לתת מענה למסיימות בתי ספר יסודיים בבאר יעקב והסביבה, המעוניינות בחינוך תורני – ערכי.
  • לבית הספר מערך הסעות מסודר מכל יישובי הסביבה.
  • דרכי נועם חרת על דיגלו חינוך למצויינות, ערכים ואהבת ישראל.
  • בדרכי נועם רמה לימודית גבוהה ומגמות מגוונות, חינוך למצויינות ומנהיגות אישית.
  • העשייה החינוכית בבית הספר, ממשיכה  להתקדם ולהשתכלל באמצעות מיומנויות המאה ה-21 ובהן:, תרבות של למידת חקר, מעורבות בקהילה, יצירתיות, מצוינות,  יוזמה וחדשנות פדגוגית. והכל מתוך הקפדה על ערכים  של קהילתיות, סובלנות, אחריות, מעורבות חברתית, ונתינה.
  • בדרכי נועם  אווירה חמה ותומכת, השקעה ביצירת אקלים חינוכי, ערכי – מיטבי.
  • בדרכי נועם שמים דגש על הווי חברתי עשיר ומגוון, הווי רוחני על פי מעגל השנה, קידום אישי לכל אחת תוך מיצוי היכולות והגשמה עצמית.
  • ובעיקר,הצוות הצעיר והמסור המלא באהבה ואמונה בכל תלמידה – מוביל את התלמידות גבוה

       כי דרכי נועם- בית ספר שהוא בית.